Operator wózków jezdniowych

Kurs na wózki widłowe – szkolenie na wszystkie rodzaje wózków jezdniowych (wózków widłowych) łącznie z bezpieczną wymianą butli gazowych.

Kurs na wózki widłowe dla zawodowych kierowców wózka widłowego jezdniowego ma na celu przygotowanie uczestników
do egzaminu i uzyskania uprawnienia do kierowania wózka jezdniowego, a co za tym idzie wyszkolenie przyszłych operatorów.

 

 Wyróżnia nas jakość!!!

Tel. 22 225-00-31

Operator ładowarek teleskopowych (wózków specjalizowanych)

Kurs na operatora wózków jezdniowych specjalizowanych (ładowarki teleskopowe), wszystkie typy, każdy rodzaj osprzętu.

Posiadamy Certyfikat Akademii UDT

Wydajemy uprawnienia w języku: polski, angielski lub niemieckim.
Szybko, tanio i profesjonalnie!

Warunek uczestnictwa w szkoleniu:

– ukończone 18 lat
– wykształcenie min. podstawowe
– badania lekarza medycyny pracy (można wykonać badania u nas w ośrodku)

Cel szkolenia:

– uzyskanie uprawnień na operatora wózków jezdniowych specjalizowanych (ładowarek teleskopowych)
– poszerzenie kwalifikacji zawodowych
– zyskanie nowych uprawnień i uzyskanie nowego zawodu

Program szkolenia:

– przepisy prawne z zakresu Dozoru Technicznego
– typy wózków jezdniowych specjalizowanych
– budowa wózków jezdniowych
– czynności operatora przy obsłudze wózka przed rozpoczęciem pracy
– czynności operatora przy obsłudze wózka w trakcie pracy wózkami
– czynności operatora przy obsłudze wózka po zakończeniu pracy
– wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
– BHP przy obsłudze wózków jezdniowych specjalizowanych
– praktyczna nauka jazdy

ZAPISY NON STOP

 

 

Wyróżnia nas jakość!!!

Tel. 22 225-00-31

Operator żurawi wieżowych i szynowych

Kurs na  żurawie wieżowe – operator żurawia wieżowego i szynowego na kategorie uprawnień UDT – IŻ

Kurs na żurawie wieżowe dla operatorów żurawia wieżowego przygotowuje biorących udział do egzaminu przeprowadzanego
przez inspektorat dozoru technicznego, który ma na celu przydzielenie zainteresowanemu kategorii uprawnień UDT – IŻ.

 

Wyróżnia nas jakość!!!

Tel. 22 225-00-31

Operator żurawi samojezdnych II Ż

Cel szkolenia:

Celem realizacji szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez inspektoraty dozoru technicznego, w celu uzyskania uprawnień operatorów maszynistów żurawi samojezdnych ukończenie kursu umożliwia słuchaczom złożenie egzaminu wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną instytucji szkoleniowej (w celu uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu), a następnie egzaminu kwalifikacyjnego inspektoracie dozoru technicznego, w wyniku którego uzyskuje się uprawnienia maszynistów operatorów żurawi samojezdnych.

Warunki przyjęcia na seminarium

– ukończone 18 lat
– zaświadczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
– badania psychologiczne
– szkolenie zakończone egzaminem UDT

 

ZAPISY NON STOP

 

Wyróżnia nas jakość!!!

Tel. 22 225-00-31

Operator żurawi przeładunkowych HDS

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskanie kwalifikacji do obsługi żurawi przeładunkowych oraz do egzaminu UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przeładunkowych „HDS”.

Kurs kończy sie egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną UDT, po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują stosowne uprawnienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. nr 79, poz.849)

Warunki przyjęcia na seminarium

– ukończone 18 lat
– zaświadczenie od lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych

 

ZAPISY NON STOP

 

Wyróżnia nas jakość!!!

Tel. 22 225-00-31

Operator podestów ruchomych

Cel szkolenia:

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi podestów ruchomych przejezdnych.

 

Warunki stawiane kandydatom:

Kandydat na operatora powinien mieć:

–  ukończone 18 lat,

– stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora podestów ruchomych przejezdnych potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

 

Uprawnienia:

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego są bezterminowe, ważne na terenie całego kraju.

 

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych:

 

I P – podesty ruchome przejezdne:

– wolnobieżne

– samojezdne montowane na pojeździe

– przewoźne

 

II P – Podesty ruchome:

– wiszące

– masztowe

– stacjonarne

 

ZAPISY NON STOP

 

Wyróżnia nas jakość!!!

Tel. 22 225-00-31

Operator suwnic

Cel szkolenia:

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi suwnic.

 

Warunki stawiane kandydatom:

Kandydat na operatora powinien mieć:

–  ukończone 18 lat,

– stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora suwnic potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

 

Uprawnienia:

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego są bezterminowe, ważne na terenie całego kraju.

 

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych:

 

II S – Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

 

I S – Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

 

ZAPISY NON STOP

 

Wyróżnia nas jakość!!!

Tel. 22 225-00-31

ADR

Kurs ADR ma na celu przygotowanie kierowców zawodowych do samodzielnego wykonywania przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) w transporcie krajowym oraz międzynarodowym.

 • Kurs początkowy ADR – przeznaczony jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o zaświadczenie ADR. Kierowca przystępujący do kursu musi posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii i mieć ukończone 21 lat.
 • Kurs doskonalący ADR – przeznaczony jest dla kierowców zawodowych chcących przedłużyć posiadane zaświadczenie ADR
  o kolejne 5 lat. Kierowca przystępujący do kursu musi posiadać ważne zaświadczenie ADR.

Zapraszamy na szkolenia ADR:

 • Podstawowy w terminie  13-15.06.2016r.
 • Na cysterny w terminie 16-17.06.2016r.
 • Egzamin w dniu 18.06.2016r.
Rodzaj kursu Kurs początkowy Kurs doskonalący
Kurs podstawowy 450
Cysterny 350
Kl. 1 350
Kl. 7 350

Każdy słuchacz otrzymuje płytę z materiałami oraz przykładowymi testami egzaminacyjnymi.

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w ośrodku ATEST w Warszawie ul. Jana Pawła II 69.

Zajęcia na kursie prowadzi doradca ds. przewozu towarów niebezpiecznych z 15 letnim doświadczeniem.
Dla grup zorganizowanych rabaty oraz możliwość przeprowadzenia kursu na terenie zakładu pracy.

Prowadzimy również szkolenia dla kierowców przewożących materiały klasy 1 (wybuchowe) i klasy 7 (promieniotwórcze) oraz dla pracowników firm mających styczność z towarami niebezpiecznymi.

 

Wyróżnia nas jakość!!!

Tel. 22 225-00-31

Operator pilarek mechanicznych oraz kos spalinowych

Kurs obsługi pilarek mechanicznych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących prace porządkowe przycinania gałęzi i dorywczego wycinania drzew i krzewów na terenach zielonych, rekreacyjnych, parkowych, placach budowy, itp.
Cel kursu:

Przygotowanie kandydatów do uzyskania uprawnień obsługi pilarek mechanicznych – łańcuchowych, oraz do bezawaryjnej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

Warunki przyjęcia na seminarium:

– ukończone 18 lat
– stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzone orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
– badania psychologiczne
– badania wysokościowe

Kurs obsługi kos spalinowych

Szkolenie przeznaczone dla osób wykonywujących prace porządkowe wykaszania trawy bądź podkaszania trawników, terenów zielonych, parków itp.

Cel kursu:

Przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień obsługi kos spalinowych oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami.

Warunki przyjęcia na seminarium:
– ukończone 18 lat
– stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzone orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych

 

Wyróżnia nas jakość!!!

Tel. 22 225-00-31

Magazynier – Logistyk

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przyuczenia do wykonywania pracy na stanowisku magazyniera – logistyka oraz nadzorującego pracę magazynu poprzez nabycie umiejętności w zakresie: organizacji pracy w magazynach, poznanie podstaw zagospodarowania magazynu i technologii magazynowania, prowadzenie dokumentacji magazynowej, obiegu dokumentów i towarów w magazynie, obsługa komputera w zakresie podstawowym oraz obsługi programów magazynowych.

Warunki przyjęcia na seminarium:

– ukończone 18 lat
– wykształcenie minimum podstawowe

Program szkolenia:

– Przepisy i normy w magazynowaniu
– Organizacja gospodarki magazynowej
– Zagospodarowanie magazynu i technologia magazynowania
– Prowadzenie dokumentacji; obieg dokumentów i towarów
– Wydawanie towarów z magazynu
– Zapasy cel i funkcja zapasów
– Nowoczesne metody gospodarowania zapasami
– Systemy ewidencji zapasów

 

Wyróżnia nas jakość!!!

Tel. 22 225-00-31

Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz terminali płatniczych

Wiedza umiejętności i kwalifikacje jakie zdobywa uczestnik po zakończeniu kursu:

Umiejętności w zakresie:

– Obsługi urządzeń fiskalnych
– Wykorzystania komputera w sklepie
– Sporządzania dokumentacji handlowej
– Organizacji pracy w sklepie, jego wystroju, zaopatrzenia i sprzedaży towarów
– Znajomości przepisów dotyczących reklamacji i gwarancji towarowych,
– Wiedzy na temat, dostosowania asortymentu do warunków rynku, form sprzedaży detalicznej
– Wykonywania czynności rachunkowo-kasowych
– Znajomości zasad przechowywania towarów, ich klasyfikacji, normalizacji i certyfikacji
– Dysponowania podstawowymi wiadomościami z dziedziny marketingu, promocji i reklamy

 

Zagadnienia:

 1. Profesjonalna Obsługa Klienta
 2. Satysfakcja Klienta (Customer Care)
 3. Obsługa Klienta przez Telefon
 4. Obsługa Klienta w Procesie Sprzedaży
 5. Obsługa Klienta Wewnętrznego
 6. Radzenie sobie z „Trudnymi Klientami”
 7. Techniki sprzedaży
 8. Zarządzanie działem sprzedaży
 9. Sprzedaż przez Telefon –Telemarketing
 10. Obsługa kas fiskalnych oraz terminali płatniczych

 

ZAPISY NON STOP

 

Wyróżnia nas jakość!!!

Tel. 22 225-00-31

BHP

Bezpieczeństwa i higieny pracy /zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dz. u. nr 180, poz. 1860 oraz rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dz. u. nr 116, poz. 972/ dla:

 • pracodawców,
 • kadry kierowniczej,
 • pracowników administracyjno-biurowych,
 • pracowników na stanowiskach robotnicznych,
 • projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych,
 • technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inżynieryjno-techniczni,
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • pracownicy nie wymienieni powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciązliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Ocena ryzyka zawodowego

 

ZAPISY NON STOP

 

Wyróżnia nas jakość!!!

Tel. 22 225-00-31