Istotnym elementem rozpoczynania nowej pracy, a także studiów czy szkoły dla dorosłych, są zajęcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwykle uczestnicy nie reagują entuzjazmem na ich zapowiedź, chodź w istocie są to bardzo ważne godziny. Ich celem jest zapobieganie wypadkom, które mogłyby przytrafić się pracownikom czy bywalcom danej instytucji. Treści, które mieszczą w sobie kursy BHP powinny być przekazywane umiejętnie i jasno, dlatego też warto z punktu widzenia pracodawcy czy przełożonego zapewnić uczestnikom ich najwyższy poziom.

 

Kto powinien uczestniczyć w kursie BHP?

Uczestnictwo w kursie BHP to rutyna w każdym zakładzie pracy, a także na studiach i w wielu szkołach o technicznym charakterze. Pracownicy powinni znać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli pracodawca nie zapewni im takiego szkolenia i nie dopilnuje działu, złamie obowiązujące prawo. Trzeba również pamiętać o wypadkach, którym zapobiegają odpowiednio prowadzone kursy.

 

Jak wygląda kurs BHP?

Wstępne szkolenie pracownik odbywa jeszcze zanim zostanie dopuszczony do wykonywania swoich obowiązków. Przebieg samego kursu różni się w zależności od tego, czym będzie się zajmował uczestnik – zwykle jest to zapoznanie się z kodeksem pracy, często z podstawami pierwszej pomocy, przepisami przeciwpożarowymi, a także z obsługą stanowiska pracy w bezpieczny sposób.

 

Kurs BHP online?

Coraz częściej firmy wybierają dla swoich pracowników kursy BHP online. Ich przebieg jest znacznie inny niż tradycyjnego szkolenia – przede wszystkim uczestnik nie musi wychodzić z własnego domu. Otrzymuje dane do logowania na specjalnej platformie, gdzie zapoznaje się dokładnie z treścią kursu, a następnie zdaje test z tego, czego się dowiedział. System zapisuje zaliczenie testu BHP. Zaletą takiego szkolenia jest niewątpliwie brak konieczności zatrudnienia szkoleniowca, a także fakt, że nie zabiera ono czasu pracownikom. Są jednak takie miejsca, szczególnie zakłady pracy gdzie zatrudnione osoby mają do czynienia ze specjalistycznym sprzętem lub są narażone na niebezpieczeństwa, gdzie lepiej sprawdzi się tradycyjny kurs BHP.

 

Nasz kurs BHP

Bezpieczeństwa i higieny pracy /zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dz. u. nr 180, poz. 1860 oraz rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dz. u. nr 116, poz. 972/ dla:

  • pracodawców,
  • kadry kierowniczej,
  • pracowników administracyjno-biurowych,
  • pracowników na stanowiskach robotnicznych,
  • projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inżynieryjno-techniczni,
  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • pracownicy nie wymienieni powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Ocena ryzyka zawodowego

Zapisy prowadzimy czasy czas – sprawdź!

ATEST: Al. Jana Pawła II 69 pok. 23, 01-038 Warszawa

E-mail: biuro@atest.edu.pl | Tel.: 22 225-00-31