Branża transportowa podlega nieustannemu rozwojowi, w związku z czym zatrudnienie w tym sektorze rynku można znaleźć stosunkowo łatwo. Warto jednak zatroszczyć się o dodatkowe uprawnienia – pozwoli to wyróżnić się na tle pozostałych kandydatów i znacząco zwiększy szanse na zakończenie rozmowy kwalifikacyjnej z pozytywnym wynikiem. Dla osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje, dedykowane są kursy HDS.

 

HDS – co to takiego?

Pod skrótem HDS kryje się hydrauliczny dźwig samochodowy, czyli tzw. żuraw przeładunkowy. Tego typu urządzenia składają się z kolumny osadzonej na podstawie i z systemu wysięgnikowego. Montowane są na pojazdach i naczepach, a ich zadaniem jest załadunek i przeładunek. Mówimy tu o żurawiach przenośnych, zatem podlegających regulacjom urzędu dozoru technicznego.

 

Kursy HDS – podstawowe informacje

Kursy uprawniające do obsługi hydraulicznych dźwigów samochodowych prowadzone są przez wyspecjalizowane ośrodki, posiadające aprobatę Urzędu Dozoru Technicznego. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kursantów do obsługi dźwigów przenośnych. W związku z tym, że urządzenia typu HDS podlegają regulacją Urzędu Dozoru Technicznego, program szkolenia oraz wymogi stawiane przed przyszłymi operatorami są znormalizowane w skali całego kraju.

 

Kto może przystąpić do szkolenia?

Kursy HDS są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób, istnieją jednak dwa warunki, których spełnienie jest wymagane. Po pierwsze – kursant musi mieć ukończone 18 lat. Po drugie – konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego, które potwierdzi właściwy stan zdrowia osoby przystępującej do szkolenia.

 

Jak przebiega nasz kurs HDS?

Program szkolenia obejmuje tematykę zasad bezpieczeństwa, czynności niezbędnych do wykonania przed rozpoczęciem pracy, budowy i zasady działania żurawia, bezpiecznego zakończenia pracy urządzenia oraz wskazówek dotyczących obsługi i konserwacji.

Szkolenie kończone jest egzaminem państwowym, który odbywa się przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskanie kwalifikacji do obsługi żurawi przeładunkowych oraz do egzaminu UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przeładunkowych „HDS”.

Kurs kończy sie egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną UDT, po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują stosowne uprawnienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. nr 79, poz.849)

Warunki przyjęcia na seminarium

– ukończone 18 lat
– zaświadczenie od lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych

Zapisy prowadzimy przez cały czas.

ATEST: Al. Jana Pawła II 69 pok. 23, 01-038 Warszawa

E-mail: biuro@atest.edu.pl | Tel.: 22 225-00-31