Praca na stanowisku magazyniera to jeden ze sprawdzonych sposobów, by nie szukać nowej posady zbyt długo. Firmy, fabryki, sklepy – mnóstwo przedsiębiorstw zatrudnia magazynierów. Często odbywający kurs magazynier to także operator wózka widłowego, który chce zwiększyć swoje kwalifikacje, a co za tym idzie – zarobki. To bardzo dobry sposób, ponieważ praca dla operatora a uprawnieniami magazyniera znajdzie się zawsze – połączenie tych dwóch kursów oznacza bardzo duże szanse na rynku pracy.

 

Czym zajmuje się magazynier?

Do obowiązków osoby zatrudnionej na takim stanowisku należy głównie przyjmowanie, przechowywanie oraz wydawanie towarów. To niezwykle ogólny opis – w rzeczywistości praca ta polega również na organizowaniu przepływu towarów, czasami nadzorowaniu i organizowaniu pracy innych osób zatrudnionych w magazynie, prowadzeniu dokumentacji i ewidencji. Praca wymaga nie tylko sumienności i dokładności, ale też odpowiednich uprawnień, bez których niemożliwe byłoby sprawne wykonywanie obowiązków.

Wybierający się na kurs magazynier powinien liczyć się z perspektywą przyswojenia różnorodnych umiejętności. W ich skład wchodzą obsługa programów komputerowych używanych na magazynie na przykład do inwentaryzacji produktów, towaroznawstwo, przepisy i normy prawne obowiązujące podczas wykonywania obowiązków magazyniera.

 

Kto może uczestniczyć w kursie?

Aby wziąć udział w kursie magazyniera należy mieć ukończone 18 lat, a także posiadać wykształcenie podstawowe i orzeczenie lekarskie zatwierdzające możliwość wykonywania takich obowiązków. Zwykle kurs składa się z modułu teoretycznego oraz praktycznego, a wiele centrów szkoleniowych łączy go w pakiet z kursem operatora wózków widłowych.

 

Czy warto uczestniczyć w kursie?

Jak już zostało wielokrotnie wspomniane, kurs magazyniera jest doskonałym uzupełnieniem uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi. Zdarza się, że pracodawcy wymagają od zatrudnionych osób doszkolenia się w tym zakresie – warto więc już na etapie rekrutacji do pracy posiadać taki atut.

 

Dlaczego warto wybrać nasz kurs na magazyniera?

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przyuczenia do wykonywania pracy na stanowisku magazyniera – logistyka oraz nadzorującego pracę magazynu poprzez nabycie umiejętności w zakresie: organizacji pracy w magazynach, poznanie podstaw zagospodarowania magazynu i technologii magazynowania, prowadzenie dokumentacji magazynowej, obiegu dokumentów i towarów w magazynie, obsługa komputera w zakresie podstawowym oraz obsługi programów magazynowych.

Warunki przyjęcia na seminarium:

– ukończone 18 lat
– wykształcenie minimum podstawowe

Program szkolenia:

– Przepisy i normy w magazynowaniu
– Organizacja gospodarki magazynowej
– Zagospodarowanie magazynu i technologia magazynowania
– Prowadzenie dokumentacji; obieg dokumentów i towarów
– Wydawanie towarów z magazynu
– Zapasy cel i funkcja zapasów
– Nowoczesne metody gospodarowania zapasami
– Systemy ewidencji zapasów

ATEST: Al. Jana Pawła II 69 pok. 23, 01-038 Warszawa

E-mail: biuro@atest.edu.pl | Tel.: 22 225-00-31