Suwnice są powszechnie wykorzystywane w transporcie i w różnych gałęziach przemysłu, jednak do ich obsługi nie kwalifikuje się każdy pracownik danej branży. Operator suwnicy musi legitymować się stosownym zaświadczeniem, które potwierdzi fakt ukończenia specjalistycznego szkolenia i zdania egzaminu państwowego. Kursy na suwnice prowadzone są przez wyspecjalizowane ośrodki, funkcjonujące na terenie całego kraju, zatem ze zdobyciem stosownych uprawnień nie będzie najmniejszego problemu.

 

Suwnice – co to takiego?

Suwnice są kwalifikowane jako urządzenia z grupy dźwignic pracujących w ruchu przerywanym. Wyposażone w mechanizmy podnoszenia i opuszczania, są przeznaczone do przemieszczania ładunków w poziomie i pionie. Zakres dopuszczalnego ruchu jest w tym przypadku ograniczony przez wysokość wyciągarki i wciągarki oraz długość torów jazdy, po których porusza się suwnica. Sposób sterowania jest w tym przypadku różny dla poszczególnych modeli urządzenia, jednak w większości przypadków suwnice są obsługiwane przez operatora, z poziomu kabiny.

 

Kursy na suwnice – podstawowe informacje

Każda osoba chcąca pracować w charakterze operatora suwnicy, powinna odbyć stosowne szkolenie. Jego celem jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie kursanta do pracy z niezwykle wymagającymi maszynami. Suwnice podlegają kontroli Urzędu Dozoru Technicznego, zatem program szkolenia jest znormalizowany dla wszystkich ośrodków aprobowanych przez UDT (tylko takie jednostki mogą prowadzić kursy na suwnice).

 

Przebieg szkolenia na suwnice

UDT kwalifikuje kursy według dwóch kategorii: II S i I S. W pierwszym przypadku mówimy o uprawnieniach kwalifikujących do obsługi urządzeń sterowanych z poziomu roboczego oraz wciągników i wciągarek II W i żurawi warsztatowych stacjonarnych. Druga kategoria dotyczy urządzeń sterowanych z kabiny, jak również wciągników i wciągarek zgodnych z kategorią I W i urządzeń II S.

Zakres tematyczny kursu obejmuje zagadnienia z obszaru dozoru technicznego urządzeń obu kategorii, budowy i zasady działania suwnic, obowiązków operatora oraz zasad BHP. W dalszej części realizowane jest szkolenie praktyczne. Kurs kończy się egzaminem państwowym.

 

Nasz kurs na suwnice

Cel szkolenia:

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi suwnic.

Warunki stawiane kandydatom:

Kandydat na operatora powinien mieć:

–  ukończone 18 lat,

– stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora suwnic potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Uprawnienia:

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego są bezterminowe, ważne na terenie całego kraju.

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem Urzędu Dozoru Technicznego.

Kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych:

II S – Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

I S – Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

Zapisy prowadzimy cały czas!

ATEST: Al. Jana Pawła II 69 pok. 23, 01-038 Warszawa

E-mail: biuro@atest.edu.pl | Tel.: 22 225-00-31