O ile praca we własnym ogródku nie wymaga od nas żadnych uprawnień, to sprawa wygląda nieco inaczej jeżeli mówimy zawodowej pielęgnacji terenów zielonych. Takie osoby powinny przejść specjalistyczne szkolenia, które podniosą ich kwalifikacje i znajomość sprzętu. Wśród nich wymieniane są także kursy na kosy spalinowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kursy na kosy spalinowe (wykaszarki i wycinarki) traktowane są jako element szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dla kogo kurs jest obowiązkowy, jak przebiega i jaki jest czas trwania szkolenia?

 

Dla kogo przeznaczony jest kurs obsługi kos spalinowych?

Kurs na kosę spalinową powinna przejść każda osoba, która ubiega się lub zamierza ubiegać się o pracę przy obsłudze i pielęgnacji terenów zielonych. Dotyczy to wykaszania traw i podcinania trawników i miejskich terenów zielonych. Osoba przystępująca do kursu powinna mieć ukończony 18 rok życia oraz móc okazać się zaświadczeniem lekarskim, potwierdzającym stan zdrowia właściwy do wykonywania tego typu pracy.

 

Co obejmuje kurs?

Kurs obsługi kosy spalinowej prowadzony jest w ramach instruktażu BHP. Ilość godzin i ich podział na część teoretyczną i praktyczną jest różny i zależy od programu realizowanego przez dany ośrodek. W ramach szkolenia kursanci poznają całą teorię, niezbędną do rozpoczęcia pracy. Omawiana jest budowa i zasada działania kosy spalinowej, obsługa oraz okresowa konserwacja narzędzia pracy oraz zasady BHP obowiązujące przy obsłudze kosy. W ramach ostatniej z wymienionych części szkolenia teoretycznego, kursanci poznają też zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia praktyczne z obsługi kosy spalinowej prowadzone są na wyznaczonych w tym celu terenach zielonych (parki albo pasy).

 

Po szkoleniu z obsługi kos i pilarek

Szkolenie zakończone jest wydaniem stosownego zaświadczenia, które potwierdzi kompetencje kursanta jako operatora kos spalinowych. Dokument musi być całkowicie zgodny z wytycznymi wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

Co wyróżnia nasz kurs obsługi pilarek mechanicznych?

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących prace porządkowe przycinania gałęzi i dorywczego wycinania drzew i krzewów na terenach zielonych, rekreacyjnych, parkowych, placach budowy, itp.

Cel kursu:

Przygotowanie kandydatów do uzyskania uprawnień obsługi pilarek mechanicznych – łańcuchowych, oraz do bezawaryjnej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

Warunki przyjęcia na seminarium:

– ukończone 18 lat
– stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzone orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
– badania psychologiczne
– badania wysokościowe

 

Prowadzimy także kurs obsługi kos spalinowych!

Szkolenie przeznaczone dla osób wykonywających prace porządkowe wykaszania trawy bądź podkaszania trawników, terenów zielonych, parków itp.

Cel kursu:

Przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień obsługi kos spalinowych oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami.

Warunki przyjęcia na seminarium:

– ukończone 18 lat
– stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzone orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych

ATEST: Al. Jana Pawła II 69 pok. 23, 01-038 Warszawa

E-mail: biuro@atest.edu.pl | Tel.: 22 225-00-31