Wiele zawodów wymaga od przyszłych pracowników nie tylko sporej wiedzy teoretycznej, ale i choćby podstawowego doświadczenia praktycznego. Jedną z takich profesji jest obsługa podestów ruchomych. Przepustką do nowych obszarów na rynku pracy są kursy i szkolenia, organizowane przez wyspecjalizowane ośrodki w całym kraju.

Podesty ruchome możemy podzielić na dwie grupy: samojezdne (wolnobieżne przejezdne, przewoźne samojezdne montowane na pojeździe) oraz stacjonarne (wiszące i masztowe). Do obsługi każdego z wymienionych podestów wymagane są specjalne uprawnienia, które można zdobyć poprzez uczestnictwo w stosownym kursie.

 

Kursy na podesty ruchome – rodzaje i niezbędne wymagania

Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych dzielimy na dwie grupy, stosownie do rodzaju maszyny, której dotyczą. W tym miejscu należy wymienić uprawnienia IP, na podesty samojezdne, oraz IIP, dające możliwość obsługi podestów stacjonarnych.

Osoby chcące przystąpić do kursu muszą mieć ukończony 18 rok życia, przedstawić zaświadczenie lekarskie (potwierdzające stan zdrowia odpowiedni do wykonywania pracy związanej z obsługą podestów). Od kursantów wymagane jest też co najmniej podstawowe wykształcenie.

 

Przebieg szkolenia z obsługi podestów ruchomych

Kursy na podesty ruchome mogą być organizowane wyłącznie przez ośrodki, które uzyskały akceptację Urzędu Dozoru Technicznego. Program szkolenia na podesty ruchome (zarówno IP, jak i IIP) pozostaje wspólny dla wszystkich ośrodków w kraju. Zakres tematyczny części teoretycznej obejmuje informacje ogólne na temat dozoru technicznego, informacje o dźwigach (budowa, zasada działania itp.), przybliżenie zagrożeń mogących wystąpić podczas wykonywanej pracy oraz instruktaż BHP. Omawiane są też obowiązki operatora związane z właściwą eksploatacją podnośników. Dalsza część to zajęcia praktyczne.

Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu jest możliwe wyłącznie po zdaniu egzaminu, który odbywa się przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik gwarantuje uzyskanie tytułu operatora podestów ruchomych.

 

Jak wygląda nasz kurs na podesty ruchome?

Cel szkolenia:

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi podestów ruchomych przejezdnych.

Warunki stawiane kandydatom:

Kandydat na operatora powinien mieć:

–  ukończone 18 lat,

– stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora podestów ruchomych przejezdnych potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Uprawnienia:

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego są bezterminowe, ważne na terenie całego kraju.

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem Urzędu Dozoru Technicznego.

Kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych:

1) I P – podesty ruchome przejezdne:

– wolnobieżne

– samojezdne montowane na pojeździe

– przewoźne

2) II P – Podesty ruchome:

– wiszące

– masztowe

– stacjonarne

Zapisy prowadzimy przez cały czas!

 

ATEST: Al. Jana Pawła II 69 pok. 23, 01-038 Warszawa

E-mail: biuro@atest.edu.pl | Tel.: 22 225-00-31