Kurs na żurawie samojezdne

 

Cel szkolenia:

Celem realizacji szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez inspektoraty dozoru technicznego, w celu uzyskania uprawnień operatorów maszynistów żurawi samojezdnych ukończenie kursu umożliwia słuchaczom złożenie egzaminu wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną instytucji szkoleniowej (w celu uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu), a następnie egzaminu kwalifikacyjnego inspektoracie dozoru technicznego, w wyniku którego uzyskuje się uprawnienia maszynistów operatorów żurawi samojezdnych.

Warunki przyjęcia na seminarium

– ukończone 18 lat
– zaświadczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
– badania psychologiczne
– szkolenie zakończone egzaminem UDT

 

ZAPISY NON STOP

WYRÓŻNIA NAS JAKOŚĆ!!!

ATEST: Al. Jana Pawła II 69 pok. 23, 01-038 Warszawa

E-mail: biuro@atest.edu.pl | Tel.: 22 225-00-31